1991-1992 / 2016-2017 25 ANYS FENT ESCOLA

I a la nit, quan la fosca
ens agermane en neutra
senzillesa entranyable,
bandejarem els ídols
i engendrarem les noves
criatures que empenten
un futur sense tenebres,
tenint com argument
el clar portent invicte
de l'ampla llibertat.

(Joan Valls i Jordà, 1917-1989)

dijous, 24 de gener del 2013

Felicitats, ela geminada!


La ela (o ele) geminada –l·l– fa avui cent anys. Efectivament, el 24 de gener de 1913 (el mateix any que va nàixer Salvador Espriu) dinou membres de l'Institut d'Estudis Catalans signaven les Normes ortogràfiques, un conjunt de 24 regles amb les quals es posava ordre al sistema ortogràfic del català. Les regles ortogràfiques (entre les quals la creació d'aquesta nova lletra modificada tan simpàtica amb el punt volat, quasi exclusiva de la nostra llengua, i que distinteix gràficament una l llarga de la pronúncia palatal de la ll) foren adoptades majoritàriament pel món de les lletres –publicacions periòdiques incloses–, però també van ser combatudes per un grup molt actiu d’antinormistes.
Amb tot, no seria fins al 1932, gràcies a les famoses Normes de Castelló, que la nova normativa ortogràfica es faria extensiva a tot l'àmbit lingüísitc del català.
Enguany, doncs, hem volgut aprofitar aquest aniversari tan rodó a l'Institut per fer el nostre particular homenatge a la ela geminada, que s'incorpora com a convidada d'honor, o com a Reina del Carnestoltes, a la festa que celebrarem el proper 12 de febrer. A tal efecte hem pensat que cada persona (i/o grup) tria una paraula que porte ela geminada i a partir d'ella s'inspira per crear la seua disfressa. El joc pot donar per a molt. Imagineu-vos paraules com goril·la o libèl·lula o estel·lar... Ei que pot donar de si? Ara només cal que tots i totes ens hi animem. Com sempre, tota la comunitat educativa del Ferrer i Guàrdia, que inclou tota la gent que està o en algun moment ha estat amb nosaltres, hi està convidada. I per anar fent boca i estimular la vostra imaginació, ací us posem totes (o quasi totes) les paraules que contenen la màgica grafia modificada, amb el punt volat suspès enlaire. També us hem marcat algunes paraules en negreta perquè a la ferreteria de guàrdia pensem que són especialment interessants per a la nostra vida a l'escola. Descobriu-les-hi i… Vinga, felicitats, L·L!


acaramel·lar acaramel·lat acel·lular actinobacil·losi afal·lerar-se afil·le afíl·lia afil·loforat agàl·loc aiatol·là al·lantoic al·lantoide al·latiu al·lé al·legable al·legació al·legador al·legar al·legat al·legoria al·legòric al·legòricament al·legorisme al·legorista al·legorització al·legoritzar al·lel al·lèlic al·lelomorf al·lelomorfisme al·lelopatia al·leluia al·lergen al·lèrgia al·lèrgic al·lergogen al·lergòleg al·lergologia al·liaci al·liària al·licient al·ligació al·ligàtor al·lil al·lílic al·literació al·literar al·lo- al·locentrisme al·locòrtex al·lòcton al·locució al·loempelt al·loerotisme al·loestèsia al·lofànic al·lòfon al·lofonia al·lofònic al·logàmia al·logen al·logènic al·loglot al·lolàlia al·lomeria al·lometria al·lomètric al·lomorf al·lomòrfic al·lomorfisme al·lònim al·lòpata al·lopatia al·lopàtic al·lorítmia al·losteria al·lot al·lotada al·lotam al·lotejar al·loter al·lotigen al·lotip al·lotípia al·lotípic al·lotriomorf al·lòtrop al·lotropia al·lotròpic al·lotropisme al·loxana al·lucinació al·lucinador al·lucinant al·lucinar al·lucinat al·lucinatori al·lucinogen al·ludir al·lusió al·lusiu al·luvial al·luvió al·luvionament alcalicel·lulosa alquemil·la amaril·lidàcia amaril·lina amaril·lis ampul·la ampul·laci ampul·lat ampul·liforme ampul·lós ampul·losament ampul·lositat anal·lagmàtic anal·lantoic anal·lèrgic anèl·lid anguil·licultura anguil·liforme anisofil·le anisofíl·lia anisosil·làbic antial·lèrgic antibel·licisme antibel·licista antifibril·lant antil·lis antiparal·lel antofil·le antofil·lita anul·labilitat anul·lable anul·lació anul·lador anul·lament anul·lar anul·latiu apel·lable apel·lació apel·lament apel·lant apel·lar apel·lat apel·latiu apofil·lita apol·lini apol·lo aquarel·la aquarel·lista argil·lífer argil·lita argil·lo- aril·lat aril·loide armil·la armil·lar asil·làbic aspergil·losi atel·lana axil·la axil·lar axinel·la azol·la bacil·làcia bacil·lar bacil·lariofícia bacil·lèmia bacil·liforme bacil·losi bacterioclorofil·la bagatel·la basel·làcia bdel·li bdel·loide bèl·lic bel·licisme bel·licista bel·licorós bel·licorosament bel·licós bel·licosament bel·licositat bel·líger bel·ligerància bel·ligerant bel·lipotent bel·lita bèl·lua bel·luí beril·li beríl·lia beril·liosi bicarpel·lar bicel·lular bimetàl·lic bimetal·lisme bimetal·lista biometal·lúrgia biscutel·la bisíl·lab bisil·làbic bivitel·lí bombicíl·lid borratxel·lo boswèl·lia brucel·losi brunel·la buguenvíl·lea bulbil·lífer cagarel·la cal·la cal·li- cal·lígraf cal·ligrafia cal·ligrafiar cal·ligràfic cal·ligrafització cal·ligrama cal·lionímid cal·litricàcia cal·losa cal·lus calcofil·lita camamil·la cancel·lació cancel·lar canel·làcia capil·lar capil·laritat capil·lera capil·lici caprel·la caral·luma caramel·lera caramel·lització caramel·litzar caramel·lo caravel·la carboximetilcel·lulosa cariofil·làcia carnal·lita carnal·lític carpel·lar carpel·lat carretel·la cartel·la castel·là catafil·le cavil·lació cavil·lador cavil·lar cavil·lós cavil·losament cel·la cel·lo cel·lobiosa cel·lofana cèl·lula cel·lular cel·lulitis cel·luloide cel·lulós cel·lulosa cel·lulòsic centmil·lèsim ceratofil·làcia cerebel·litis cerebel·lós cianel·la cianofil·la circumval·lació circumval·lar ciríl·lic clorofil·la clorofil·lació clorofíl·lic coccinel·la codicil·lant codicil·lar codicil·lar col·laboració col·laboracionisme col·laboracionista col·laborador col·laborar col·lació col·lacionable col·lacionar col·lador col·lagen col·lagenosi col·lapsar col·lapse col·latari col·lateral col·lateralitat col·lateralment col·latiu col·lecció col·leccionador col·leccionar col·leccionisme col·leccionista col·lecta col·lectar col·lectici col·lectiu col·lectivament col·lectivisme col·lectivista col·lectivitat col·lectivització col·lectivitzar col·lector col·lectoria col·lega col·legatari col·lege col·legi col·legiació col·legial col·legial col·legialitat col·legialment col·legiar col·legiat col·legiata col·legir col·lèmbol col·lidir col·ligació col·ligar col·ligatiu col·limació col·limador col·limar col·lineal col·liquació col·liri col·lisió col·litigant col·locació col·locar col·locat col·locutor col·lodió col·loïdal col·loide col·loqui col·loquial col·loquialment col·loquier col·lotge col·lotípia col·ludir col·lusió col·lusori col·lutori col·luvial col·luvió colibacil·losi columel·la compel·latiu compel·lir compostel·là constel·lació constel·lar contraval·lació conval·lària copel·la copel·lació copel·lar coral·lí coral·lífer coral·ligen coral·lina coral·linàcia coral·loide coral·loriza cornual·lita corol·la corol·lari corol·lí corol·liflor corol·liforme coronil·la criptocristal·lí crisocol·la crisofil·la cristal·lí cristal·lífer cristal·litzable cristal·lització cristal·litzador cristal·litzar cristal·lo- cristal·lofílic cristal·lògraf cristal·lografia cristal·logràfic cristal·loide cucul·liforme damisel·la debel·lador debel·lar decasíl·lab decasil·làbic decol·lació descol·locació descol·locar descol·locat desempal·liar desil·lusió desil·lusionar destil·lable destil·lació destil·lador destil·lar destil·lat destil·latori destil·leria deumil·lèsim dil·lènia dil·leniàcia dinoflagel·lada disíl·lab disil·làbic dodecasíl·lab dodecasil·làbic ectofil·le el·lagitànnic el·lèbor el·leborina el·lipse el·lipsi el·lipsògraf el·lipsoïdal el·lipsoide el·líptic el·lípticament el·liptòcit el·liptocitosi electrocapil·laritat electrometal·lúrgia electrometal·lúrgic emol·lient empal·liada empal·liar empal·lidir enàl·lage enal·logen encaramel·lament encaramel·lar encaramel·lat enneasíl·lab enneasil·làbic epifil·le equipol·lat equipol·lència equipol·lent escal·lònia escarapel·la escil·la escil·laïna escil·lipicrina escil·lotoxina escintil·lació escintil·lar esclerofil·le esfenofil·lal espal·lació espinel·la espiril·làcia esporofil·le estel·lar estel·liforme estel·lionat estrabul·lat eulamel·libranqui excel·lència excel·lent excel·lentíssim excel·lentment excel·lir expel·lent expel·lir extracel·lular fal·laç fal·làcia fal·làcia fal·laciós fal·laciosament fal·laçment fal·lera fal·libilitat fal·lible fàl·lic fal·liforme fal·lisme fal·locràcia fal·lòcrata fal·lus fel·lació fel·loderma fel·logen fel·loplàstica fibril·la fibril·lació fibril·lar fibril·lat fibril·lós ficel·la fil·lidi fil·lita fil·lo- fil·locladi fil·lodi fil·loide fil·loma fil·lomania fil·lopodi fil·losilicats fil·loxera fil·loxerat filhel·lènic filhel·lenisme flabel·lació flabel·lat flabel·li- flabel·licorni flabel·liforme flagel·lació flagel·lador flagel·lant flagel·lar flagel·lar flagel·lat flagel·liforme fol·licle fol·licular fol·liculitis fontanel·la fotoal·lèrgia fotoal·lèrgic fotocèl·lula fotometal·lografia fotonovel·la fovil·la franel·la fregatel·la fregitel·la fringíl·lid frisel·la fritil·lària fumarel·la futil·la gal·la gal·landa gal·lat gal·ler gal·lés gal·li gàl·lic gàl·lic gal·licà gal·licanisme gal·licisme gal·liforme gal·linaci gal·lo- gal·loitalià gal·loitàlic gal·loromà gal·loromànic gel·laba gemel·lar gibel·lí gibel·linisme glicocol·la glumel·la glumèl·lula goril·la hàl·lux hel·làdic hel·lé hel·lènic hel·lenisme hel·lenista hel·lenístic hel·lenització hel·lenitzar helvel·la hemerocal·lis hemicel·lulosa hendecasíl·lab hendecasil·làbic heptasíl·lab heptasil·làbic heterofil·le heterosil·làbic hexactinèl·lida hexasíl·lab hexasil·làbic hidrargil·lita hidrocel·lulosa hidrofil·làcia hipàl·lage hipoal·lèrgic hipocristal·lí hipsofil·le holocristal·lí ictiocol·la idil·li idíl·lic il·lació il·latiu il·legal il·legalitat il·legalitzable il·legalment il·legibilitat il·legible il·legítim il·legítimament il·legitimitat il·lés il·liberal il·lícit il·licità il·lícitament il·licitud il·limitable il·limitadament il·limitat il·liri il·lita il·literari il·literat il·lític il·localitzable il·lògic il·lògicament il·luminable il·luminació il·luminador il·luminar il·luminat il·luminatiu il·luminisme il·luminista il·lús il·lusament il·lusió il·lusionable il·lusionador il·lusionar il·lusionisme il·lusionista il·lusori il·lusòriament il·lustració il·lustrador il·lustrar il·lustrat il·lustratiu il·lustre il·lustrement il·lustríssim il·luviació il·luvial il·luvió imbecil·litat imparisil·làbic impel·lent impel·lir impol·lut inapel·labilitat inapel·lable inapel·lablement infal·libilitat infal·lible infal·liblement inintel·ligència inintel·ligent inintel·ligibilitat inintel·ligible inintel·ligiblement instal·lable instal·lació instal·lador instal·lar instil·lació instil·lar intel·lecció intel·lecte intel·lectiu intel·lectiva intel·lectivament intel·lectual intel·lectualisme intel·lectualista intel·lectualitat intel·lectualització intel·lectualitzar intel·lectualment intel·ligència intel·ligent intel·ligentment intel·ligibilitat intel·ligible intel·ligiblement intercel·lular interestel·lar intermetàl·lic interpel·lació interpel·lant interpel·lar intracel·lular intramedul·lar intranquil·lament intranquil·litat intranquil·litzador intranquil·litzar isal·lòbara isal·lohipsa isal·lopotencial isal·loterma isosil·làbic itifàl·lic lamel·la lamel·lar lamel·lat lamel·libranqui lamel·libranquiat lamel·licorni lamel·liforme lamel·lirostre lapil·li legionel·la legionel·losi lenticel·la libel·làtic libel·lista libèl·lula lil·liputenc lobel·lar lul·lià lul·lisme lul·lista lumaquel·la macrofil·le mal·leabilitat mal·leabilització mal·leabilitzar mal·leable mal·lèol mal·leolar mal·lòfag mamil·la mamil·lar mamil·liforme maquiavèl·lic maquiavèl·licament maquiavel·lisme maquiavel·lista mariol·lo maxil·la maxil·lar maxil·li- maxil·lípede maxil·lo- maxil·lofacial medul·la medul·lar medul·lós megasporofil·le mel·lífer mel·lífic mel·lificació mel·lificar mel·liflu mel·lífluament merital·lus mesofil·le metal·lació metal·lar metàl·lic metal·lífer metal·liforme metal·litzable metal·lització metal·litzar metal·litzat metal·lo- metal·locromia metal·lòfon metal·logènia metal·logènic metal·lògraf metal·lografia metal·logràfic metal·loide metal·loteràpia metal·loteràpic metal·lúrgia metal·lúrgic metal·lurgista metilcel·lulosa micel·la micromil·límetre microsporofil·le microvil·li mil·lenari mil·lenarisme mil·lenarista mil·lenni mil·lerita mil·lèsim mil·li- mil·liampere mil·liamperímetre mil·liar mil·liari mil·libar mil·ligram mil·lilitre mil·limetrat mil·límetre mil·limètric mil·lirem mil·livolt miofibril·la miscel·lani miscel·lània mol·lície mol·lificació mol·lificar mol·lificatiu mol·lusc mol·luscoide monactinèl·lida monocarpel·lar monocristal·lí monofil·le monometal·lisme monometal·lista monosíl·lab monosil·làbic monosil·labisme montmoril·lonita mortadel·la motacíl·lid múl·lid multicel·lular napel·lina neohel·lènic neopal·li neurofibril·la nitrocel·lulosa no-bel·ligerància nomofil·le novel·la novel·lable novel·lador novel·lar novel·lat novel·ler novel·lesc novel·lescament novel·leta novel·lista novel·lístic novel·lística nucel·la nul·lament nul·lípara nul·litat ocel·lar ocel·lat octocoral·lari octosíl·lab octosil·làbic ombrel·la organometàl·lic oscil·lació oscil·lador oscil·lant oscil·lar oscil·latori oscil·latorial oscil·lòfon oscil·lògraf oscil·lograma oscil·lòmetre oscil·lometria oscil·loscopi osteocol·la ovocèl·lula ovovitel·lina pal·la pal·ladi pal·ladi pal·làdic pal·li pàl·lia pal·liació pal·lial pal·liar pal·liatiu pàl·lid pàl·lidament pal·lidesa panhel·lènic panhel·lenisme panhel·lenista papil·la papil·lar papil·liforme papil·litis papil·loma paracorol·la paral·làctic paral·laxi paral·lel paral·lela paral·lelament paral·lelepípede paral·lelepipèdic paral·lelinervi paral·lelisme paral·lelogram paral·lelogramàtic parcel·la parcel·lació parcel·lar parcel·lari parisil·làbic partel·la particel·la passarel·la pastorel·la patel·la patel·lar paul·línia pedicel·lari pedicel·lat pel·lagra pèl·let pel·letierina pel·lícula pel·licular pel·lúcid penicil·lina pentasíl·lab pentasil·làbic pil·lular pirogal·lol pluricel·lular plurivitel·lí pol·len pol·licitació pol·lini pol·línic pol·linífer pol·linització pol·linitzador pol·linitzar pol·linosi pol·lució pol·lucita pol·luent pol·luir policarpel·lar polifil·le polimetàl·lic polisíl·lab polisil·làbic pomel·la portapel·lícules postbèl·lic postil·la postil·lar potentil·la predel·la preexcel·lència preexcel·lent preexcel·lir prehel·lènic premaxil·la priscil·lianisme priscil·lianista procel·làrid procel·lariforme procel·lós procel·losament propel·lent propel·lir prosil·logisme protal·lus protocol·lari protocol·lització protocol·litzar prunel·la prunèl·lid pul·lòver pul·lulació pul·lulant pul·lular pulsatil·la pulverimetal·lúrgia pupil·la pupil·lar pupil·laritat pupil·latge pusil·lànime pusil·lànimement pusil·lanimitat putxinel·li quil·laia radicel·la radiometal·lografia radionovel·la ral·li ràl·lid rebel·lar-se rebel·lia rebel·lió recol·lecció recol·lectar recol·lecte recol·lector recol·lectora recol·locació recristal·lització recristal·litzar refocil·lació refocil·lar reinstal·lació reinstal·lar reparcel·lació reparcel·lar repel·lència repel·lent repel·lir repul·lular revel·lir rul·lo sabel·la sabèl·lid sabel·limorf salmonel·la salmonel·losi saltarel·la salvatel·la sapel·li sarcocol·la satèl·lit satel·litzable satel·lització satel·litzar sebel·lí selaginel·la selaginel·lal semimetàl·lic semioscil·lació shigel·la sibil·la sibil·lí sibil·lític siderometal·lúrgic sigil·lació sigil·lar sigil·lar sigil·lat sigil·lògraf sigil·lografia sigil·logràfic sigil·lós sigil·losament síl·laba sil·labació sil·labari sil·labejar sil·làbic síl·labus sil·lepsi sil·lèptic sil·limanita sil·logisme sil·logístic sil·logística sil·logísticament sil·logitzar silicoflagel·lat sinal·lagmàtic sobrecol·lecta sól·lera sol·lícit sol·licitació sol·licitador sol·lícitament sol·licitant sol·licitar sol·licitud soldanel·la subcel·lular submaxil·lar submetàl·lic sugil·lació supraaxil·lar tabel·la tabel·lari tabel·lió tal·là-tal·lera tal·li tàl·lic tal·lòfit tal·lofític tal·lós tal·lós tal·lus taral·la taral·larà taral·larejar taral·lejar taral·lirot tarantel·la tautosil·làbic tel·lur tel·lurat tel·luri tel·lúric tel·lurisme tel·lurit tel·lurita tel·lurós tel·lurur telenovel·la teofil·lina terebèl·lid tessel·la tessel·lat tetracoral·lari tetrasíl·lab tetrasil·làbic tifobacil·losi til·la til·ler tíl·lide tindal·lització titil·lació titil·lant titil·lar tol·le-tol·le tonsil·la tonsil·lar tonsil·lectomia tormentil·la tortel·lini tranquil·lament tranquil·litat tranquil·lització tranquil·litzador tranquil·litzant tranquil·litzar tremel·lal trifil·le trisíl·lab trisil·làbic trofofil·le tunicel·la turbel·lari umbel·la umbel·lar umbel·lat umbel·lífer umbel·lífera umbel·liflor umbel·liforme umbèl·lula unicel·lular univitel·lí vaccinel·la vacil·lació vacil·lada vacil·lant vacil·lar val·lisoletà vaníl·lic vanil·lina varicel·la vel·leïtat vel·leïtós verticil·lades verticil·lastre verticil·lat vexil·lar vexil·lari vexil·lòleg vexil·lologia vil·la vil·là vil·lanovià violoncel·lista vitel·la vitel·lí vitel·lina vitel·lus vorticel·la wol·lastonita xantofil·la xarel·lo xinel·la xinxíl·lid xitxarel·lo zigofil·làcia zigofil·le zooclorel·la zooxantel·la


[Pompeu Fabra, principal impulsor de la reforma ortogràfica.]