1991-1992 / 2016-2017 25 ANYS FENT ESCOLA

I a la nit, quan la fosca
ens agermane en neutra
senzillesa entranyable,
bandejarem els ídols
i engendrarem les noves
criatures que empenten
un futur sense tenebres,
tenint com argument
el clar portent invicte
de l'ampla llibertat.

(Joan Valls i Jordà, 1917-1989)

dimecres, 30 d’abril del 2014

Enllaços POEMES

Amics i buscadors de poemes, ací teniu uns enllaços que no us poden fallar.
El procediment que heu de seguir és d’anar obrint, per ordre alfabètic, l’apartat de cada poeta, i anar-hi llegint la selecció de poemes  per tal de comprovar si hi ha alguna composició en què es parle del tema que heu triat; la resta ja depén de vosaltres.

Bon pont, bones lectures, ja sabeu que us faran més guapes i guapos i molt més feliços!


diumenge, 27 d’abril del 2014

Concurs de Lectura en Veu Alta Manuel de Pedrolo 2014

Vè CONCURS DE LECTURA EN VEU ALTA
MANUEL DE PEDROLO

· · ·
A fi d’estimular el gust per la lectura, la correcta pronunciació i la bona prosòdia, el Departament de Valencià convoca el Vè Concurs en Veu Alta del nostre Centre, el qual es regirà per les següents
BASES
 1. Hi poden participar tots els i les alumnes del Centre.
 2. Se n’estableixen 3 categories:
  1. Primer Cicle d’ESO
  2. Segon Cicle d’ESO
  3. Batxillerat
 3. En cada categoria s’atorgarà un Primer i un Segon Premi.
 4. El/la professor/a de Valencià de cada grup realitzarà una selecció dels millors lectors i lectores fins a un màxim de 5 alumnes.
 5. Un Jurat integrat pels professors i professores Conxa Bolta, Rosa Escrivà, Antoni Garcia i Manel Rodríguez Castelló s’encarregarà de seleccionar els/les millors lectors/lectores en la Fase Prèvia i en la Final. En la Fase Prèvia hi actuaran grups de 3 jurats, de manera que cap professor/a no puga ser jurat en lectures d’alumnes propis. A la Gran Final hi haurà els quatre components del Jurat.
 6. Les lectures es realitzaran sobre textos de Manuel de Pedrolos, motiu central del Dia del Llibre 2014.
 7. Cada lector/a podrà llegir fins a un màxim de 5 minuts en la Fase Prèvia.
 8. Les eliminatòries de la Fase Prèvia es faran a l’hora de l’esplai a la Biblioteca, d’acord amb un Calendari que serà anunciat amb temps.
 9. La Final es farà, davant el públic i del Jurat, a la Sala d’Actes el 13 de maig, Dia del Llibre, a l’hora que s’indicarà prèviament.

Benimaclet, 7 d'abril de 2014

diumenge, 6 d’abril del 2014

Convocats els XXII premis literaris F. Ferrer i Guàrdia

XXII PREMIS LITERARIS FRANCESC FERRER I GUÀRDIA
El Departament de Valencià convoca, amb motiu de la celebració del 25 d’abril, dia de les Llibertats Nacionals dels Valencians, els XXII Premis Literaris Francesc Ferrer i Guàrdia d’acord amb les següents

BASES

 1. S’hi estableixen les modalitats següents: poesia, conte i assaig.
 2. Hi poden participar tots els i les alumnes del Centre.
 3. Els treballs hauran de ser escrits en valencià.
 4. L’extensió aproximada dels treballs de cada modalitat serà la següent: poesia, entre 5 i 10 poemes; conte, entre 3 i 10 fulls; assaig (escrits de caràcter periodístic, d’opinió, reflexió, semblances, etc., sobre un tema de lliure elecció), entre 3 i 10 fulls.
 5. S’hi estableixen els següents nivells per a totes les modalitats: 1r i 2n d’ESO; 3r i 4t d’ESO; 1r i 2n Batxillerat.
 6. Els treballs, en òptimes condicions de lectura, hauran de ser presentats abans del dilluns 5 de maig de 2014 al/la professor/a de valencià de cada grup, fent constar de manera ben visible el nom de l’autor/a i del curs a què pertany.
 7. Hi haurà un premi per cada modalitat i nivell. Si la qualitat dels treballs presentats ho permetés, el jurat es reserva el dret de poder concedir algun accèssit.
 8. El jurat serà integrat pels professors i professores del Departament de Valencià, els quals valoraran especialment la correcció lingüística, el plantejament temàtic i els recursos tècnics dels textos presentats.
 9. El lliurament d’aquests premis tindrà lloc durant la celebració al nostre Institut del Dia del Llibre-Manuel de Pedrolo, el 13 de maig de 2014.

Benimaclet, 7 d'abril de 2014